Tűzvédelem a mezőgazdaságban

Tájékoztató a mezőgazdasági kazalozási tűzvédelmi előírásokról

Mit és hogyan tegyen helyesen a gazdálkodó?

 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat pontosan rendelkezik arról, hol és hogyan készíthetik el a takarmány kazlakat, növény tárolóikat a gazdálkodók. Az új OTSZ betartását a Katasztrófavédelem ellenőrzi, és a szabályzatban való nem megfelelés esetén bírsággal sújthatják a gazdálkodókat.

Az OTSZ 222. §-a rögzíti a szérű, rostnövénytároló és kazlakra vonatkozó előírásokat.

Az előírás a mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező egyéb építményekre az alábbi előírások vonatkoznak.

– robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter távolságot kell tartani

egyéb építményektől legalább 100 méter távolságot kell tartani.

vasúti vágányoktól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – legalább 100 méter távolságot kell tartani

– közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter távolságot kell tartani.

nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter tűztávolságot kell tartani.

A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni. Dohányozni szélcsendes időben a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.

Az állattartó telepeken alomszalma és takarmány betárolására is különböző előírásokat rögzít a rendelet.

Milyen szabályok vonatkoznak a szalma behordási, összehúzási munka során a mezőgazdasági erő- és munkagépekre?

A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is kell rendelkeznie a munkagépnek. Ezen járműveket is alá kell vetni a megfelelőségi szemlének.

A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.