Tűzriadó terv

Tűzvédelmi szolgáltatás

Mikor kötelező a tűzriadó terv elkészítése?

Kötelező minden „A”; „B”, és ”C” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítmény esetében, valamint az 54/2014 (XII.5) BM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján magas kockázati osztályba tartozó ipari, illetve tárolási alaprendeltetésű kockázati egységekben, kereskedelmi szálláshelyeken, ahol egy tűzszakaszon belül legalább 300-an tartózkodhatnak, az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyeken, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

Mindennek megállapítására kérje szakembereink segítségét!