Kisokos a tűzvédelmi szabályokról és a munkavédelemről

Q?

Milyen elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítania a munkáltatónak?

A.

Az elsősegélynyújtó felszerelés típusa a tevékenységtől és a munkavállalók létszámától függ.

Q?

Mikor van szükség a munkahelyen elsősegélynyújtó személy jelenlétére?

A.

Elsősegélynyújtó személy képzésére minden munkahelyen szükség van, tevékenységtől, létszámtól függetlenül.

Q?

Mit jelent az érintésvédelem?

A.

Az érintésvédelem üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás esetén feszültség alá kerülő vezető részek érintéséből származó balesetek elkerülésére szolgáló műszaki intézkedések összessége.

Q?

Kinek kell tűzvédelmi oktatáson részt venni?

A.

Minden munkavállalónak és mindenkinek, aki az adott telephelyen munkát végez.

Q?

Mely jogszabályok rögzítik a munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi és egyéb munkabiztonsági előírásokat?

A.

• a tevékenység megkezdése előtt munkahelyi kockázatértékelést kell készíteni (1993. évi XCIII. tv. 54§ alapján)
• kötelező munkavédelmi szakember által elkészített, munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatási tematika biztosítása, és azzal kapcsolatos munkavédelmi oktatás is (1993. évi XCIII. tv. 54§ alapján)
• munkakörtől függően kötelező az egyéni védőeszköz juttatási- és kiosztási rend elkészítése (1993 évi XCIII tv 56.§, 65/1999.(XII.22.)EüM.)
• 5 fő munkavállaló felett, tűzvédelmi szabályzat elkészítése kötelező (28/2011 (IX.06) BM rendelet)
• munkahelyi elsősegélynyújtó személy kiképzése, foglalkoztatása kötelező (1993. évi XCIII. törvény 46§-a)
• tűzvédelem: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Q?

Mi a munkavédelem célja?

A.

A munkavédelem célja a szervezett munkavégzésben a munkahelyi és a munkával kapcsolatos kockázatok minimalizálása, megszüntetése.

Q?

Mikor kell munkavédelmi kockázatértékelést készíteni?

A.

Minden olyan munkahelyen kötelező a munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése, ahol legalább 1 alkalmazott dolgozik.

Q?

Mikor van szükség munkavédelmi oktatásra?

A.

Minden munkavállaló számára, munkába állás előtt, munkakörtől függetlenül kötelező a munkavédelmi oktatás megtartása. A munkavédelmi oktatást évente kötelezően meg kell ismételni. Munkakör változás, új technológia bevezetése, munkahelyi baleset esetén, a munkavédelmi oktatás rendkívüli megtartása kötelező.

Q?

Mit jelent és hogyan zajlik a munkavédelmi oktatás?

A.

A munkavédelmi oktatást olyan oktatási tematika szerint kell megtartani, amelyet munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező szakember állított össze. Az oktatásról oktatási naplót kell készíteni, illetve az ott elhangzottakból a munkavállalókat számon kell kérni, meg kell győződni az oktatás sikerességéről.

Q?

Mikor és miért kell foglalkozás-egészségügyi szakorvossal felvenni a kapcsolatot?

A.

A foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak közre kell működnie már a munkavédelmi kockázatértékelésben is. Minden munkavállalónak munkába állás előtt (majd általában éves szinten), időszakosan és rendkívüli esetekben orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.

Q?

Ki használhatja a kézi emelésű békát, illetve a targoncát?

A.

A hidraulikus emelőt (békát) minden olyan személy használhatja, aki munkavédelmi oktatásban részesült és megbízást kapott rá, valamint rendelkezik a megfelelő védőeszközökkel.

Q?

Mit jelent a tűzvédelmi oktatás?

A.

Minden munkavállalónak ismernie kell a munkahely tűzvédelmi jellemzőit, a munkafolyamatok, az anyagok tűzveszélyességét, a tűzjelzés módját, a tűz esetén követendő magatartást, a tűzoltó felszerelések helyes használatát, illetve helyét és a munkahelyi Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát és előírásait.